Kontakt
Sielpia ul. Spółdzielcza 32
26-200 Sielpia
Góry Świętokrzyskie
tel. 41 37 11 189, 512 189 661