Kontakt

Sielpia Wielka ul. Spółdzielcza 32
26-200 Sielpia
Góry Świętokrzyskie
tel. 512 189 661, 41 37 11 189